Cum publicăm o carte?

1). Dacă aveți un manuscris şi ați decis că acesta poate să devină o carte tipărită, accesibilă oricărei persoane din ţară, dacă mesajul lucrării considerați că este util şi altor oameni, atunci  vă putem ajuta să publicați în cele mai potrivite condiții.

2). Probabil că vă întrebați cum trebuie să procedați, care sunt drepturile  autorului, care este costul de editare şi cel pentru tipărire, care este comisionul editurii? Cu aceste proceduri ne ocupăm noi, servind nobila profesie a editorului de carte, în aşa fel încât publicarea să devină un gest firesc, departe de orice fel de stres,  scriitorul  concentrându-se numai  pe redactarea manuscrisului, reamintind aici importanța cărții  muncite, inspirația nefiind întotdeauna  suficientă!

3). Deoarece comunicarea editor-scriitor se realizează  prin email, primul pas este să  trimiteți manuscrisul pe adresa contact@editurahermann.com

4). Editura noastră primește numai lucrări ale scritorilor care au absolvit una dintre facultățile listate în continuare, sau urmează cursurile acestora, ca studenți.

Universitatea ”Babeș-Bolyai” – Cluj-Napoca.

Universitatea București.

Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” – Iași.

Universitatea ”Lucian Blaga” – Sibiu.

Universitatea ”Stefan cel Mare” – Suceava.

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.

Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” – Iași.

Universitatea Transilvania – Brașov.

Universitatea de Vest – Timișoara.

Universitatea Politehnică – București.

Universitatea Politehnică – Timișoara.

Universitatea Națională de Muzică – București.

Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu – București.

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” – București.

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” – Cluj Napoca.

Universitatea ”Ovidius” din Constanța.                  

Lista de mai sus se actualizează anual, redacția accepând sugestii bine argumentate în sensul acestei direcții de selecție. 

Acceptăm și scriitorii care au absolvit sau sunt studenți ai facultăților listate în topul 1-500 la nivel mondial, referința fiind urmărită în platforma: QS World University Rankings.

5). Odată recepţionat, manuscrisul intră în  etapa de recenzie fiind evaluat sub  diferite aspecte ce reflectă exigențele editurii. Îndată ce decidem dacă putem publica manuscrisul, vom comunica acest lucru scriitorului.

6). În faza următoare acceptării manuscrisului, împreună cu scriitorul ne vom ocupa de toate procedurile necesare publicării. În paralel vom realiza transpunerea manuscrisului în formatul ideal pentru tipografie şi vom realiza  un design potrivit pentru copertă – toate acestea prin activități specifice de tehnoredactare şi graphic design.

7). În etapa de tehnoredactare nu realizăm corecturi, așadar scriitorii vor trimite texte impecabile din punct de vedere ortografic, ortoepic, logic şi semantic.  În plus, manuscrisul trebuie să fie încheiat, indiferent de genul în care se încadrează:  beletristică, eseu, poezie, memorii, ştiinţe, teatru, călătorii, arhive, etc.

Pentru primul tiraj recomandăm  50 de cărţi, dintre care şapte vor fi expediate către Biblioteca Naţională a României şi unul către Biblioteca ASTRA din Sibiu. Restul cărților vor fi predate autorului.

Pe măsură ce cartea este solicitată, prin  tipografia colaboratoare vă stăm la dispoziţie pentru alte noi serii de tipar.

Un tiraj minim de 50 de cărţi oferă scriitorului o primă imagine a  lucrării sale în spaţiul publicistic contemporan, acesta putând astfel să ofere cartea familiei, prietenilor şi desigur să-şi organizeze felurite lansări de carte. Este etapa în care scritorilul primește și solicită  recenzii  din partea specialiştilor  domeniului în care a publicat.

În concluzie, scriitorii achită editurii numai un onorariu de publicare, odată acceptată lucrarea aceștia urmând să primească și dreptul de autor. În continuare editura pune scriitorii în legătură cu tipografia parteneră, aceștia realizându-și cartea în condițiile estetice dorite, urmând ca la livrarea tirajului tipografia să expedieze un anumit număr de cărți la scriitor pe adresa sa. 

În acest fel se asigură o transparență totală, sistem foarte apreciat de scriitori – care astfel dețin un control foarte eficient asupra bugetului investit, putând decide în toate etapele producerii cărții: publicare, tipar, lansare.

Sub aspectul vânzărilor, odată realizate primele lansări – un scriitor debutant are prilejul să constate impactul lucrării sale asupra publicului, estimare realizată prin numărul de cărţi soclicitate de cititori.

8). Editura ”Hermann” nu s-a dezvltat într-un concept comercial, activitatea fiind profund culturală, orientată către selecția lucrărilor valoroase.  În aceste auspicii scriitorii își pot organiza în proprie inițiativă promovări  prin intermediul mediilor de socializare sau prin lansări de carte în diferite locaţii naţionale, cu diferite prilejuri.

Editura noastră este alcătuită pe principii etice incontestabile,  evoluând în sensul  acreditării și selecției, nereprerentând în  un partener comercial  pentru autorii dornici de vânzări. Existăm în scopul promovării literaturii de calitate și susținem scriitorii în evoluția lor intelectuală.

9). Editura nu reţine în favoarea sa dreptul de autor, acesta revenind integral scriitorului – care decide astfel în toate situaţiile evoluția lucrării publicate.

Considerăm scriitorul un intelectual angajat în problematica cetății, acesta, imediat după publicare, urmându-și parcursul independent de editură, bazându-și evoluția evident și prin reala prestanță oferită de barandul editorial care l-a acreditat spre publicare.

10). Deoarece costurile de editare şi tipar variază foarte mult de la o lucrare la alta, în funcţie de mai mulţi factori, pentru fiecare situaţie în parte vom comunica scriitorilor costul pentru editare şi desigur, cel pentru tipografie.

Dorim scriitorlor mult curaj! Vă așteptăm  cu lucrări realizate, oferindu-vă anticipat încredere și  susținere – în elemente concete de profesionalism, pentru noi servirea nobilei profesii depășind contextul servirii clinetului – editarea de carte fiind în opinia biroului editorial o activitate profund intelectuală.