Criterii generale de selecție

 

Respectând principiul transparenței vom expune în acest articol condițiile generale de selecție practicate de editura sibiană ”Hermann”.

Pentru început precizăm faptul că am urmărit întotdeauna promovarea accesibilității, diversității, echității și incluziunii în activitatea editorială. Deciziile privind publicarea unui manuscris se bazează numai pe merit și nu sunt afectate de naționalitatea, etnia, convingerile politice, rasa sau religia scriitorilor. În acest sens nicio politică a editurii noastre nu produce medii de excludere, sigurul aspect la care ținem foarte mult fiind neasocierea valorii cu nonvaloarea. În plus, editura nu reține drepturile de autor, acestea revenind integral scriitorilor.

Numele editurii este unic și nu poate fi confundat, așa cum site-ul acesta este integral original, oferind informații menite să ajute scriitorii în publicarea lucrărilor. Urmărim așadar o linie directoare foarte clară cu privire la conduita etică a selecției, în conformitate cu  disciplina editorială specifică.

Procesul editorial primordial cuprinde două etape importante:  depunerea și acceptarea sau respingerea manuscrisului. Editura ”Hermann” publică numai lucrări cu impact în zona publicului larg, însă și în cea academică, criteriile de selecție fiind riguroase.

Editura ”Hermann” acceptă la redacție numai lucrări realizate de absolvenții sau studenții următoarelor universități:

1). Universitatea ”Babeș-Bolyai” – Cluj-Napoca.

2). Universitatea București.

3). Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” – Iași.

4). Universitatea ”Lucian Blaga”  –  Sibiu.

5). Universitatea ”Stefan cel Mare” – Suceava.

6). Universitatea Tehnică Cluj-Napoca.

7). Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” – Iași.

8). Universitatea Transilvania – Brașov.

9). Universitatea de Vest – Timișoara.

10). Universitatea Politehnică – București.

11). Universitatea Politehnică – Timișoara.

12). Universitatea Națională de Muzică – București.

13). Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu – București.

14). Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” – București.

15). Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” –  Cluj-Napoca.

16). Universitatea ”Ovidius” din Constanța.

 

LISTA este actualizată anual ținându-se cont și de clasamentul QS World University Rankings®

Editura ”Hermann” acceptă texte originale care pot contribui eficient în domeniile umaniste și sociale. Calitatea și claritatea scrisului sunt cerințe esențiale pentru publicare. Nu există taxe de trimitere, însă există o taxă pentru evaluarea manuscrisului. În plus, editura nu practică servicii de corectură, respectând nobila artă a scrierii și principiul conform căruia un scriitor știe evident să aștearnă literele corespunzător.

Textele trimise vor respecta îndrumările editurii. Astfel, manuscrisele trebuie să fie nepublicate și redactate de persoana care le trimite. Dacă manuscrisele includ drepturi de proprietate intelectuală, scriitorii sunt responsabili pentru obținerea permisiunii de la deținătorii drepturilor de autor. În cazul textelor în coautor, unul dintre autori trebuie să declare că este autorizat de ceilalți coautori să acționeze ca reprezentant al acestora.

Depunerea unei lucrări este o certificare din partea scriitorului că manuscrisul nu a fost publicat sau textul nu este transmis sau în curs de transmitere către o altă publicație. Deși politica editorială este de a publica manuscrise originale, redacția poate decide să accepte un text publicat anterior, pe baza unor criterii de relevanță și oportunitate academică și intelectuală. În acest caz, manuscrisul va fi publicat numai cu o autorizație din partea deținătorului (proprietarilor) drepturilor de proprietate intelectuală.

Redacția își rezervă dreptul de a publica sau nu manuscrisele trimise și informează scriitorii  într-un interval rezonabil de timp. De asemenea, poate sugera autorilor revizuiri, conform recomandărilor făcute de recenzori și poate solicita o nouă evaluare a lucrării revizuite pentru a lua decizia finală privind publicarea acesteia. În plus, scriitorii sunt pe deplin responsabili pentru conținutul manuscrisului publicat.

Lucrările se vor expedia în format de fișier Word pe adresa email: : contact@editurahermann.com

Textele nu trebuie să aibă spații suplimentare între paragrafe și vor fi redactate în font ”Times New Roman”, ”Georgia” sau ”Constantia” – cu dimensiunea 12, spațiere de 1 și margini normale (2 cm sus și jos; 2 cm dreapta și stânga), în formatul A5 cu pornire de la pagina 7 sau 9 și desigur un cuprins automat.

Lucrările transmise pot include fotografii sau ilustrați. Acestea trebuie să fie de bună calitate, alb-negru, sepia sau color. Toate imaginile trebuie să fie însoțite de o indicație clară a sursei și respectiv a dreptului de autor.

Toate citatele de la autori străini trebuie traduse, cu excepția cazurilor speciale care justifică utilizarea versiunii originale. Citatele din corpul textului nu trebuie să depășească 1-3 rânduri între ghilimele. Epigrafele, dacă există, ar trebui să fie scurte, interpolările incluse între paranteze drepte [ ], iar omisiunile indicate prin elipse de 3 puncte între paranteze drepte […].

Titlurile lucrărilor citate trebuie să fie scrise cu caractere cursive. Notele în partea de jos a paginii, numerotate consecutiv. Referințele bibliografice trebuie făcute întotdeauna în text. Lista completă a lucrărilor citate în text (și numai acestea) trebuie inclusă la final, cu titlul „Referințe”, ordonate alfabetic după numele autorilor. În cazul mai multor autori, numele trebuie separate prin punct și virgulă. În cazul unei traduceri, referința trebuie să includă numele traducătorului. Pe lângă locul publicării, trebuie să fie întotdeauna indicat și editorul. Când se face referire la articole de jurnal sau capitole din antologii sau cărți editate, trebuie indicate paginile textului citat.

Vă așteptăm cu multă căldură aici, în Capitala Culturală Europeană, dorindu-ne nespus să întâlnim scriitori debutanți și consacrați, gata pregătiți pentru lansarea noilor lucrări!

Dorim mult curaj scriitorilor și le urăm multă putere de muncă, mai ales acolo unde desigur inspirația există ca rezultantă directă a unei continue activități în domeniul lecturii și cel al redactării – fără să mai amintim de cel al conversației și discursului – produse în cele mai diverse ocazii și locați academice –  de la dezbaterile în medii private la conferențierile libere în perimetre culturale de diverse intensități.

Cu responsabilitate și solidaritate,

Biroul Editorial ”Hermann”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site utilizează cookie-uri pentru a vă oferi o experiență de navigare mai bună. Navigând pe acest site, sunteți de acord cu utilizarea noastră de cookie-uri.